Föreningen Kristianstads Musikklasser


Föreningen Kristianstads Musikklasser är en ideell förening, vars uppgift är att främja Kristianstads musikklassers musikverksamhet i grundskolan årskurs 4-9.


Genom information ska föreningen skapa en positiv inställning och ökat intresse för musikklasserna. Föreningen ska förvalta sina ekonomiska tillgångar med utgångspunkt från att på bästa sätt främja elevernas musikaliska utbildning.


Medlemskap erbjuds alla föräldrar/vårdnadshavare till elever i musikklasserna. Utöver detta är föreningen öppen för vem som helst som vill stödja föreningens verksamhet mot en frivillig årsavgift på 50 kr/familj.


Föreningens styrelse väljs vid vårens årsmöte. Styrelsens uppgift är att stödja musikklassernas konsertverksamhet. Styrelsen ansöker om medel från stiftelser och fonder samt får sponsorpengar.


De pengar som kommer in går direkt till konsertverksamheten. De medel som föreningen äger är resultatet av 25 års verksamhet med gåvor, sponsring och donationer från bl.a. stiftelser. De är avsedda att användas till nytta och glädje för alla musikklassers musikutveckling. 

STYRELSEN


Ordförande Erik Strandh
Vice ordförande Frida Olsson
Kassör Sara Hedlund

Sekreterare Cecilia Modig

Ledamot, Emma Andersson
Ledamot, Frida Olsson
Ledamot Britt Haurum
Ledamot Elisabeth Attner

Ledamot Helene Gustafsson

Ledamot Alexandra Svensson

Ledamot Jonas Gustavsson

Ledamot Christofer Johannesson