Föreningen Kristianstads Musikklasser


Föreningen Kristianstads Musikklasser är en ideell förening, vars uppgift är att främja Kristianstads musikklassers musikverksamhet i grundskolan årskurs 4-9.


Genom information ska föreningen skapa en positiv inställning och ökat intresse för musikklasserna. Föreningen ska förvalta sina ekonomiska tillgångar med utgångspunkt från att på bästa sätt främja elevernas musikaliska utbildning.


Medlemskap erbjuds alla föräldrar/vårdnadshavare till elever i musikklasserna. Utöver detta är föreningen öppen för vem som helst som vill stödja föreningens verksamhet mot en frivillig årsavgift på 50 kr/familj.


Föreningens styrelse väljs vid vårens årsmöte. Styrelsens uppgift är att stödja musikklassernas konsertverksamhet. Styrelsen ansöker om medel från stiftelser och fonder samt får sponsorpengar.


De pengar som kommer in går direkt till konsertverksamheten. De medel som föreningen äger är resultatet av 25 års verksamhet med gåvor, sponsring och donationer från bl.a. stiftelser. De är avsedda att användas till nytta och glädje för alla musikklassers musikutveckling. 

STYRELSEN


Ordförande Karin Bergman 0708-266835
Vice ordförande Erik Strandh 0734-053449
Kassör Camilla Nilsson 0709-564054

Sekreterare 
Ledamot, Frida Olsson
Ledamot Britt Haurum
Ledamot Elisabeth Attner
Suppleant Emma Andersson

Suppleant Cecilia Modig

Suppleant Helene Gustafsson

Suppleant Alexandra Svensson

Suppleant Emma Pettersson


Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen sammanträder månadsvis, vilket generellt brukar rendera i nio (9) möten per kalenderår. Protokollen från dessa möten är öppna och publiceras enligt nedan. Skulle Ni sakna någon informaton eller har förslag till verksamheten är Ni välkomna att kontakta styrelsen. 

2023

FKMK Styrtelsemöte 2023-01-23

FKMK Styrtelsemöte 2023-03-06

FKMK Årsmöte  2023-03-20

FKMK Konstituerande Styrelsemöte 2023-03-20

FKMK Styrtelsemöte 2023-03-20

FKMK Styrtelsemöte 2023-04-20

FKMK Styrelsemöte 2023-05-15

FKMK Styrelsemöte 2023-09-04

FKMK Styrelsemöte 2023-10-02


2022

FKMK Styrelsemöte 2022-01-20

FKMK Styrelsemöte 2022-02-14

FKMK Årsmöte 2022-03-21

FKMK Konstituerande Stryrelsemöte 2022-03-21

FKMK Styrelsemöte 2022-03-21

FKMK Styrelsemöte 2022-04-25

FKMK Styrelsemöte 2022-05-31

FKMK Styrelsemöte 2022-08-22

FKMK Styrelsemöte 2022-10-03

FKMK Styrelsemöte 2022-11-07